Articles


Automatic translation of these pages

2008-05-12 Read: 7 156x

Automatic translation of these pages

Google Translate supports the translation of texts in Czech language.
Is it possible to translate either entered text, or the entire web site.
Google Translate can be used for the translation of the Czech version www.subaruclub.cz.

This text has been translated Google Translate, http://translate.google.com/

Automatische Übersetzung dieser Seiten

Google Translate unterstützt die Übersetzung von Texten in tschechischer Sprache.
Ist es möglich zu übersetzen entweder Text, oder die gesamte Website.
Google Translate kann verwendet werden, für die Übersetzung der tschechischen Version www.subaruclub.cz.

Dieser Text wurde übersetzt von Google Translate, http://translate.google.com/

Automatyczne tłumaczenie z tych stron

Google Translate obsługuje tłumaczenia tekstów z Czeski.
Czy można tłumaczyć albo wpisany tekst, lub całego stronie internetowej.
Google Translate mogą być wykorzystywane do tłumaczenia w wersji Czeski www.subaruclub.cz.

Niniejszy tekst został przetłumaczony Google Translate, http://translate.google.com/

Discussion about article New topic


Articles